Aktuality

Zábavná matematika

Dňa 11.12.2019 prebehla na našej škole súťaž Zábavná matematika, pod vedením pani učiteľky Lakatošovej. Jej cieľom bolo žiakom priblížiť matematiku zábavnou formou. Do súťaže boli zapojený najlepší žiaci 5. a 6. ročníka. Súťažilo sa v 5. kolách. V prvom kole si žiaci preverili svoje matematické myslenie v riešení tangramov. Druhom kole si žiaci vyskúšali matematické krížovky. Tretie kolo sa skladalo z matematických hlavolamov so zápalkami. Zaujímavé bolo pre žiakov štvrté kolo - pozeraj a počítaj. Žiaci museli rozpoznať rovinné útavary a určiť ich počet. V poslednom kole si preverili svoju šikovnosť vo vytvorení geometrického útvaru jedným ťahom. Súťaž prebehla v príjemnej atmosfére a žiaci súťažili s radosťou a záujmom. Prví traja boli ocenení. 

1. miesto získala P. Banomová - 5. A

2. miesto získla J. Behárová - 6. A

3. miesto získal M. Sliško - 6. A 

Ostatní zúčastnení žiaci získali sladkú odmenu. Viac fotiek z našej súťaže si môžete pozrieť tu. 

   

BESEDA S FARÁROM

Dňa 10. 12. 2019 sa uskutočnila pre žiakov 1. - 9. roč. našej školy beseda s pánom farárom S. Gallikom z gréckokatolickej farnosti Nižná Rybnica. Beseda bola zameraná na správanie žiakov, rozvoj kladných hodnôt, spoluprácu, toleranciu a úctu v medziľudských vzťahoch, ako aj prípravu v adventnom období na Vianoce - narodenie Ježiška. Viac fotiek si môžete pozrieť tu.

 

   

Deň sv. Mikuláša

Deň sv. Mikuláša prežívali žiaci našej školy s radosťou, úsmevom a šťastím, pretože aj našu školu navštívil sv. Mikuláš. Prišiel spolu s anjelom a čertom. Zavítal do každej jednej triedy od 1. A - 9. A. Okrem dobrej nálady a úsmevu priniesol dobrým a slušným žiakom sladkosti. Žiaci Mikulášov zaspievali, zarecitovali a nezabudli sa mu aj poďakovať. Neposlušní žiaci boli natretí uhlíkom samotným čertíkom. Anjel sa zas prihováral za všetkých žiakov, ktorým rozdával cukríky a sladučké prekvapenie ukryté v pozlátku, aby boli stále takí poslušní a dobrí ako tie cukríky. Cieľ aktivity bol splnený. Dúfame, že sv. Mikuláš navštívil našu školu aj na budúci školský rok. Viac fotiek si môžete pozrit tu. 

   

Stavanie snehuliakov

 

Veľkú radosť z prvej snehovej nádielky prežívali žiaci 1. - 4. ročníka pri stavaní snehuliakov na školskom dvore dňa 04.12.2019. Túto aktivitu pre nich pripravili učiteľky primárného vzdelávania v spolupráci s asistentkou uč. pani Beňakovou. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať pohybové schopnosti, zručnosti a tvorivosť žiakov. Nechýbala vzájomná spolupráca spojená s pohybom na čerstvom vzduchu v zimnej krajine. Cieľ aktivity bol splnený a žiaci sa tešia na ďalšie podobné aktivity. Viac fotiek si možete pozrieť tu. 

   

Medzinárodný deň nenakupovania

Dňa 29.11.2019 pri príležitosti Medzinárodného dňa nenakupovania si p. učiteľka Mgr. S. Mattová Schönová pripravila pre žiakov 3. a 4. ročníka aktivity, pri ktorých si žiaci vyskúšali svoju kreativitu. V prvej úlohe žiaci skladali obrázky, na ktorých boli rôzne veci, ktoré sa dajú spraviť z odpadového materiálu. Druhou aktivitou bolo nakresliť, čo robia namiesto nakupovania.Tento deň je výzvou vzdania sa nákupného vozíka na jeden deň a venovať tak svoj deň sebe, rodine alebo priateľom a rozpoznať tak skutočné potreby. Cieľ aktivity bol splnený a už teraz sa žiaci tešia na ďalšiu spoločnú akciu. Viac fotografií si môžete pozrieť tu. 

 

   

Návšteva kaštieľa Andrássyovcov v Trebišove

Dňa 08.11.2019 sa žiaci 5. a 7. ročníka našej školy zúčastnili výletu v Trebišove. Návštívili kaštieľ Andrássyovcov pod dohľadom pani učiteľky Ing. Schwarzovej a asistentov učiteľa P. Sliška a J. Godočíkovej. Źiaci videli klenotnicu rodiny Štefana Doboa, expozíciu poľovníctva a ochrany zveri, dozvedeli sa veľa zo života Andrássyovcov. Výlet sme zakončili obhliadkou parku, zrúcaniny hradu Parič a mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho. Cieľom bolo rozvíjať a upevňovať poznatky z histórie rodu Andrássyovocov, rozvoj environmentálneho povedomia. Viac fotiek si môžete pozrieť tu. 0112

   

Testovanie 5. ročníka základných škôl pod názvom T5-2019

Testovanie 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie T5 - 2019 

sa v školskom roku 2019/2020 uskutoční 20. NOVEMBRA 2019 (STREDA)

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. 

Časový harmonogram testovanie T5

Matematika

08:00 - 8:10 hod. - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov

08:10 - 08:20 hod. - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 - 09:20 hod. - 60 minút administrácia testu z matematiky

09:20 - 09:25 hod. - zozbieranie testov a odpoveďových hárkov 

09:25 - 09:50 hod. - prestávka 25 minút

Slovenský jazyk a literatúra 

09:50 - 09:55 hod. - úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov

09:55 - 10:05 hod. - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 - 11:05 hod. - 60 minút administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11:05 - 11:10 hod. - zozbieranie testov a odpoveďových hárkov 

 

Viac na : http:www.nucem.sk 

   

Kvíz pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

Kvíz pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

 

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu p. uč. Mattová Schönová zrealizovala kvíz pre žiakov 9. ročníka a zároveň bola zorganizovaná aj beseda s tajomníkom oblastného výboru protifašistických bojovníkov Ing. Marianom Lukáčom. Cieľom kvízu a besedy bolo, aby si žiaci preverili svoje vedomosti ohľadom dňa 17. novembra, ktorý je dôležitým dátumom v našich dejinách, kedy si pripomíname deň vybojovania slobody. Deviataci súťažili v štyroch družstvách. Zvíťazilo družstvo v zložení Andrej Demeter, Milan Kirvej. Druhé miesto obsadili žiaci Michaela Piskorová, Anamária Slišková, Patrícia Lacková. Na krásnom treťom mieste sa umiestnili Miroslava Gáborová, Valentína Vaňová, Miroslav Beňak a Miroslav Gaži. Štvrté miesto získali Gabriel Cifra a Marek Miškovič. Víťazom srdečne blahoželáme a pánovi Ing. Marianovi Lukačovi ďakujeme za návštevu. Viac fotiek si môžete pozrieť tu. 

 

   

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Dňa 5.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže s názvom "OCHRANÁRIK". Cieľom tejto súťaže bolo pribížiť žiakom hravou formou rôznorodými výtvarnými technikami a formami tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112. Do okresného kola postupujú práce: L. Kirvejovej - 4.A za 1. stupeň ZŠ a F. Sliška žiaka 8.A za 2. stupeň ZŠ. Držíme im palce. Ďalšie fotky si môžete pozrieť tu.  

   

O zlatom kuriatku

Dňa 07.11.2019 nás navštívili herci Divadla Jonáša Záborského a zahrali nám divadielko "O zlatom kuriatku". Do deja vtiahol žiakov metaforický príbeh o tom, že nielen príkazy a zákazy formujú malého človiečika, ale aj dobrý a kamarátsky prístup, humor, či dobré a milé slová, ktoré dokážu navodiť REŠPEKT, VÝCHOVÁVAŤ a aj SPRÁVNE USMERNIŤ. Bol to príbeh o tom, že výchova ide ruka v ruke s LÁSKOU, SRDEČNOSŤOU a OBETAVOSŤOU. Ďakujeme hercom Novej scény za krásny umelecký zážitok.

Žiaci a učitelia ZŠ Blatné Remety. Ďalšie fotky si môžete pozrieť v našej fotogalérii. 

   

O troch grošoch

O troch grošoch

V rámci finančnej gramotnosti a výchovy k manželstvu a rodičovstvu dňa 25.10.2019 si mohli žiaci 1. - 4. ročníka vypočuť prostredníctvom interaktívnej tabule rozprávku O troch grošoch. Po vypočutí rozprávky si žiaci zasúťažili v plnení rôznych úloh pod vedením uč. Mgr. V. Beňkovej, Mgr. V. Papovej, Mgr. S. Mattovej-Schonovej. V prvej úlohe sa žiaci zahrali na ilustrátorov a vytvorili krásne výtvarné práce k vypočutej rozprávke. V druhej úlohe vytvorili 3 mince, ktoré na základe empatického cítenia pridelili tým, čo to najviac potrebujú - chudobným, chorým, starým, nevládnym, slepcom, zdravotne postihnutým. Nezabudli pritom ani na rodinu. Cieľ aktivity bol splnený a už teraz sa žiaci tešia na ďalšiu spoločnú akciu. Ďalšie fotky si môžete pozrieť tu. 

   

NÁVŠTEVA PANI MINISTERKY

Návšteva pani ministerky JUDr. Mgr. M. Lubyoej, PhD

Dňa 22.10.2019 navštívila našu školu pani ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, ktorú srdečne privítal riaditeľ školy Mgr. Martin Pastirik so zamestnancami školy. Po rozhovore s pedagogickými zamestnancami dostala pani misterka pamätný list so symbolmi a hymnou školy. Na adresu školy sa pani ministerka vyjadrila kladne. Výzdoba školskej chodby a tried sa jej veľmi páčila. Dúfame, že pani ministerka k nám zavíta aj v budúcnosti a my sa na ňu už teraz veľmi tešíme! 

 

Viac fotiek nájdete vo fotogalérii. 

   

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka.

TESTOVANIE 5 2019

Dňa 20.11.2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka - Testovanie 5 2019. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ a budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Tak im držte prsty a prajeme úspešné zvládnutie. 

   

Súťaž - Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!

Povedz drogám nie, zvoľ si umenie !

Celoslovenská literárna výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ 1. - 9. ročníka s témou NEBOJÍM SA...

Cieľom súťaže je chápať umenie ako nástroj protidrogovej prevencie a ukázať, že svet umenia ponúka veľa možností ako prežiť šťastný život. Žiaci prezentujú svoje zručnosti na aktuálne témy, ktoré sa týkajú každého z nás. Vyhlasovateľom súťaže je CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline. Viac obrázkov si pozriete v našej galérii. 

   

Beseda s ochranármi CHKO-VIHORLAT

Dňa 8.10.2019 sa uskutočnila v našej škole beseda s ochranármi CHKO-VIHORLAT. Ochranári poinformovali žiakov 5. - 9. ročníka o CHKO-Vihorlat - zvieratkách, rastlinkách, čím prispeli k rozvoju environmentálného povedomia žiakov. V závere žiaci 5. , 6. až 7. ročníka vysadili spolu s ochranármi v areáli školy 14 borovíc. Tak naša škola nadviazala spoluprácu s CHKO-Vihorlat. Za ich ochotu a pomoc ďakujeme a tešíme sa na ďalšie akcie. Žiaci odovzdali ochranárom ďakovný diplom. Viac fotiek si pozrite v našej fotogalérii.

 

   

Jesenné cvičenia v prírode a účelové cvičenia 2019

Jesenné cvičenia v prírode a účelové cvičenia

branne 2019 2branne 2019 3

Tradičné a pravé jesenné cvičenia v prírode zažili žiaci našej školy dňa 20.09.2019, ktorí sa so svojimi triednymi učiteľkami vybrali do susednej obce Blatnej Polianky. Počasie im prialo a tak mohli žiaci počas cesty obdivovať krásy okolitej prírody, rozvíjať a upevňovať poznatky z prírodovedy, vlastivedy, hudobnej a telesnej výchovy. Skúsili si aj rýchlu evakuáciu v čase ohrozenia a nebezpečenstva. Cestou späť si žiaci nazbierali gaštany a iné prírodniny, ktoré použijú na výzdobu svojich tried a pri zdobení tekvíc.  Cieľ cvičení v prírode bol splnený, žiaci získali poznatky z dopravnej, zdravotnej, environmentálnej a telesnej výchovy. Žiaci 2. stupňa absolvovali účelové cvičenia, ktorých cieľ bol taktiež splnený. 

Ďalšie fotografie si môžete pozriet v galérii. 

   

Čarokrásna jeseň - Najkrajšia tekvica

Čarokrásna jeseň – Najkrajšia tekvica

Čarokrásna jeseň k nám zavítala aj v tomto roku v plnej pestrofarebnej nádhere . V tomto duchu ako aj v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa pod vedením p. uč. Beňkovej, Mattovej Schonovej a Papovej uskutočnila súťaž s názvom „Najkrajšia tekvica.“ K symbolom jesene neodmysliteľne patrí aj tekvica, ktorá sa okrem prípravy chutných a zdravých jedál dá využiť aj na jesennú dekoráciu. Žiaci 1. – 9. ročníka strávili dňa 02.10.2019 príjemný čas pri zdobení tekvíc , pričom si na základe svojej predstavivosti a fantázie rozvíjali svoju zručnosť a tvorivosť. Vytvorili krásne práce, za ktoré ich pani Jeseň odmenila chutnými jabĺčkami, hruškami a hroznom. Žiaci mali z aktivity veľkú radosť , cieľ bol splnený.

Ďalšie fotografie si môžete pozrieť tu. 

tekvica 2019 33

   

Slávnostné otvorenie šk. r. 2019/2020

69503601 2131643610476115 5730966964055048192 n

Dňa 2.09.2019 sa uskutočnilo Slávnostné otvorenie šk. r.2019/2020. Po odznení hymny Slovenskej republiky sa prihovoril prítomným riad. školy Mgr. Martin Pastirik, ktorý privítal žiakov aj pedagogických zamestnancov. Následne žiaci 9. ročníka privítali prváčikov a odovzdali im pamätné listy a vlastnoručne zhotovené kvety z farebného papiera. Prajeme im úspešný štart do školského života. 

Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérii.

   
   

Slávnostné ukončenie šk. r. 2018/2019

ukoncenie2019

28.06.2019 bol posledným dňom v školskom roku 2018/2019. Pre žiakov 9. ročníka aj dňom, ktorý završíl ich 9   - ročné úsilie na tejto škole. V úvode zahájenia sa všetkým žiakom a učiteľom prihovoril p. riad. Mgr. M. Pastirik, ktorý vyzdvihol žiakov, ktorí získali pochvalu za svoju celoročnú snahu. Žiaci 9. ročníka sa rozlúčili príhovorom a pesničkou.  Následne sa všetci žiaci rozpŕchli do tried, kde im ich triedni učitelia rozdali vysvedčenia a potom spokojne mohli odísť domov a užiť si dva mesiace prázdnin.

   

Dopravné ihrisko 2019

ihrisko2019

   

Účelové cvičenia/hasiči 2019

V piatok 21.06.2019 vrámci účelových a didaktických cvičení navštívili našu školu hasiči. Predviedli nám ukážky záchranných akcií, ktoré realizujú v praxi. Žiaci si mohli vyskúšať stáčanie hadice, zisťovali váhu hasičských prístrojov, ktoré musia hasiči pri svojej práci používať, skúšali udržať hadicu s tečúcou vodou a takisto mali možnosť opýtať sa otázky, ktoré ich zaujímali. Hasiči nás svojou návštevou veľmi potešili a hlavne obohatili o nové poznatky.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete tu.

hasici2hasici320149hasici2019

   

Hanušovce 2019

 hanus

Dňa 20.06.2019 sa konal školský výlet žiakov II.stupňa v kaštieli Hnaušovce, archeoparku.Žiaci si prezreli výstavu prírodnín, obrazy života človeka v dobe kamennej.Pracovali v tvorivých dielňach, vyrábali si náramky, prstienky a strieľali z luku.

Fotky z výletu nájdete vo fotogalérií.

   

Ej zalužicki poľo...2019

ejzaluzickipolo

Pod týmto názvom sa konal 15. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní dňa 5.6.2019 v ZŠ Zalužice. Cieľom tejto súťaže bolo rozvíjať u žiakov vzťah k ľudovej piesni a tradíciám zemplínskeho regiónu. Našu školu reprezentovali dve žiačky V. Lacková a Patrícia Gunarová v doprovode Miroslava Beňaka. Žiaci zažili príjemnú atmosféru popretkávanú nádhernou melódiou a spevom ľudových piesní. Zo súťaže si doniesli nielen diplomy za účasť, ale aj vecné ceny a nezabudnuteľný zážitok. Na túto súťaž pripravovali žiačky p. uč. Beňková a p. uč. Paľková.

Viac fotiek nájdete vo fotogalérií.

 

   

Malé čierne perličky 2019

malecierneperlicky2019

Malé čierne perličky

Dňa 6.6.2019 sa konal 16. ročník regionálnej súťaže v umeleckej tvorivosti Malé čierne perličky, ktorú pripravilo ZOS Michalovce. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Cieľom súťaže bolo podporovať a rozvíjať talent rómskych žiakov vprednese poézie a prózy, hre na hudobný nástroj, speve a výtvarnom prejave. Naši žiaci zožali úspech, čo nás veľmi potešilo.

1. miesto - 1 žiačka, 2. miesto – 5 žiaci, 3. miesto – 4 žiaci.

Prednes:

2. miesto – Patrícia Gunarová,

3. miesto – Filip Sliško a Vanesa Lacková

Hra na hudobnom nástroji:

2. miesto – Jozef Sliško a Miroslav Beňak

Spev:

3. miesto – Lusy Kirvejová

Výtvarné práce:

  1. miesto – Patrícia Banomová
  2. miesto – Lusy Kirvejová a Juraj Daňo.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách – mladší a starší žiaci. Víťazom srdečne blahoželáme.

Zásluhu na tom majú aj pani učiteľky Mgr. V. Beňková, Mgr. A. Paľková a Mgr. Ľ. Serejová, ktoré sa podieľali na príprave týchto žiakov.

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

MDD 2019

Dňa 3.06.2019 si deti našej školy užili svoj deň. MDD sme oslavovali diskotékou, futbalom, športovými súťažami a prekvapením boli policajti so psami. Žiaci sa tešili aj čapovanej kofole a sladkým odmenám. Radosť v očiach žiakov môžete vidieť aj na fotografiách.

mdd1

mdd2

mdd3

Viac fotografií nájdete tu.

   

Návšteva vojenského útvaru v Michalovciach

6

Pri príležitosti MDD v areáli vojenského útvaru Michalovce sa uskutočnila dňa 31. 05.2019 v čase od 8.00 – 12.00 prehliadka vojenskej techniky. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie, statické ukážky výzbroje a techniky, dynamické ukážky práce profesionálnych vojakov OS SR. Tejto akcie sa zúčastnili Žiaci 6. A, 7.A, 9.A. Najviac sa im páčili ukážky práce psovodov. Možno sa aj niekto z nich rozhodne stať profesionálnym vojakom.

   

Thermal Park Šírava 2019

thermalpark

Dňa 28.03.2019 sa vďaka okresnému úradu Sobrance naši žiaci v doprovode p. uč. Vrabeľovej a pani asistentky Jany Godočikovej zúčastnili v rámci MDD Thermal parku Šírava. Cieľom tejto akcie bolo spríjemniť deň žiakom aj vo vodnom svete v ich okolí.

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

Čitajme si 2019

61447404 2091085851001710 2157463434008985600 n

Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej aktivity Čítajme si 2019 pod vedením p.uč.Mgr.Paľkovej a p.uč.Beňkovej.Čítanie prebiehlo 30.5.  v priestoroch knižnice a v 3.A triede.Táto aktivita,ktorú každoročne vyhlasuje Linka detskej istoty ,je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti.Do čítania sa zapojilo 53 žiakov našej školy.

Fotky si môžete pozrieť tu.

   

Čitateľská gramotnosť 2019

V stredu 29.5.2019 zorganizovali p.uč.Mgr.Paľková a p.uč. Ing.M. Schwarzová pre žiakov druhého stupňa aktivity na rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.
Výsledky: 1.miesto 6.A
                2.miesto 8.A
                3.miesto 5.A

citatelska gramotnost

Fotky nájdete po kliknutí na tento odkaz.

   

Oznam o návšteve policajtov na našej škole

Dňa 3.06.2019 k príležitosti MDD k nám prídu policajti so psami (kynológovia). Žiakom predvedú správanie svojich štvornohých priateľov v účelových situáciach. Tešíme sa na nich.

 

policeman-standing-with-police-dog-vector-18006871.

Zdroj: www.dreamstime.com

   

Čítajme si

citajmesi2019

   

Klamárium 2019

klamarium

Žiaci 6.A triedy sa zúčastnili výstavy STEEL-PARIS, Klamárium v Košiciach.

Cieľ: Názorná výučba predmetov fyziky, chémie.

Na praktických ukážkach si žiaci overili svoje vedomosti v praxi.                     

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

Deň matiek 2019

img 3920

Dňa 17.5.2019 sa uskotočnil program k príležitosti Dňa matiek.  Žiaci našej školy sa usilovali potešiť svoje mamky a babky básňami a piesňami, ktoré sa naučili. Vďaka ním sa vytvoril bohatý program plný prianí , opisov a charakteristík mám. Pre svoje mamy vytvorili malú pozornosť, ktorou ju nakoniec obdarovali. Program ukončil p. riaditeľ Mgr. M. Pastirik, ktorý vyzdvihol dôležitosť úlohy matky a poďakoval všetkým žiakom za účinkovanie a učiteľom za pomoc pri organizácií.

Fotografie z akcie nájdete tu.

   

Vojaci očami detí

vojaci

Dňa 7.5. 2019 sa žiaci 7.A, 4.A a 3.A zapojili do výtvarnej súťaže „VOJACI OČAMI DETí“, ktorú vyhlásila redakcia OBRANA BRATISLAVA. Cieľom súťaže bolo výtvarne stvárniť vojakov na základe vnímania tvorivosti a zručnosti. Aktivitu viedla p. uč. Beňková.

Výtvarné práce si môťete pozrieť tu.

   

Fandíme hokeju

AJ MY FANDÍME SLOVENSKU

img 3888

fandimehokeju

   

Deň matiek

den matiek

   

Návšteva pracovníkov LESOV SR

lesymaj2

Dňa 3.5.2019 k nám opäť zavítali pracovníci LESOV SR. Ešte vrámci „Dňa Zeme“ žiaci I. aj II. stupňa robili búdky pre vtáčiky, skladali obrazce listov stromov a zvierat. Rozšírili si svoje vedomosti z biológie a geografie. Pracovníci lesov hravou formou rozšírili vedomosti žiakov v lesníckej pedagogike, za čo im veľmi ďakujeme.

Cieľ akcie: priblíženie života zvierat v lese, starostlivosti o nich.

Fotky si môžete pozrieť tu.

lesymaj1

   

Európsky imunizačný týždeň

ockovanie-eu-2018

Zdroj:https://www.union.sk/app/novinky/Svetovy-tyzden-ockovania.html

Dňa 24.4.2019 sa konala na našej škole osveta ohľadom „Európského imunizačného týždňa“
24. – 30. apríla 2019. Žiaci 5.A , 6.A a 9.A ročníka boli informovaní o dôležitosti očkovania pani učiteľkou Mgr. M. Schwarzovou pomocou prezentácie, medzi žiakmi potom prebehla výtvarná súťaž na tému „Predchádzať – chrániť – očkovať“.

Cieľom tejto akcie bolo zvýšiť povedomie o význame očkovania, udržať záujem žiakov o očkovanie prostredníctvom komunikačných a vzdelávacích aktivít. Ciele boli splnené.

Forky nájdete vo fotogalérií.

   

Deň Zeme 2019

img 3794

Deň Zeme si pripomenuli žiaci našj školy dňa 24. Apríla 2019 rôznymi aktivitami, ktoré pre ne pripravili triedni učitelia 1. – 9. Ročníka. Žiaci výtvarne stvárňovali krásy Zeme, pracovali s odpadovým materiálom, zhotovovali kvety, včielky, lienky, motýle, maľovali obrázky, vytvorili plagáty a nástenku s danou tematikou, v areáli školy zasadili stromčeky a skrášľovali jej okolie, čo bolo cieľom tejto akcie. Nezabudli ani na oddych na rozkvitnutej lúke, hry, spev piesne ,,Naša Zem je guľatá" a želanie našej Zemi – mier, pokoj, šťastie, zdravie, lásku, čistý vzduch a čistú vodu, menej odpadových látok, vôňu kvetín, spev vtákov, múdrosť ľudí, menej chemických látok, ochrana a zachovanie života. Aktivity sa žiakom veľmi páčili, Deň Zeme sa vydaril, cieľ bol splnený

Fotky nájdete vo fotogalérií.