Aktuality

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka.

TESTOVANIE 5 2019

Dňa 20.11.2019 (streda) sa uskutoční celosôpvenské testovanie žiakov 5. ročníka - Testovanie 5 2019. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ a budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Tak im držte prsty a prejeme úspešné zvládnutie. 

   

Súťaž - Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!

Povedz drogám nie, zvoľ si umenie !

Celoslovenská literárna výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ 1. - 9. ročníka s témou NEBOJÍM SA...

Cieľom súťaže je chápať umenie ako nástroj protidrogovej prevencie a ukázať, že svet umenia ponúka veľa možností ako prežiť šťastný život. Žiaci prezentujú svoje zručnosti na aktuálne témy, ktoré sa týkajú každého z nás. Vyhlasovaľ súťaže je CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline. Viac obrázkov si pozriete v našej galérií. 

   

Beseda s ochranármi CHKO-VIHORLAT

Dňa 8.10.2019 sa uskutočnila na našej škole beseda s ochranármi CHKO-VIHORLAT. Ochranári poinformovali žiakov 5. - 9. ročníka o CHKO-Vihorlat - zvieratkách, rastlinkách, čím prispeli k rozvoju enviromentálného povedomia žiakov. V závere žiaci 5. , 6. až 7. ročníka vysadili spolu s ochranármi v areály školy 14 borovíc. Tak naša škola nadviazala spoluprácu s CHKO-Vihorlat. Za ich ochotu a pomoc ďakujeme a tešíme sa na ďalšie akcie. Žiaci odovzdali ochranárom ďakovný diplom. Viac fotiek si pozrite v našej fotogalérií.

 

   

Jesenné cvičenia v prírode a účelové cvičenia 2019

Jesenné cvičenia v prírode a účelové cvičenia

branne 2019 2branne 2019 3

Tradičné a pravé jesenné cvičenia v prírode zažili žiaci našej školy dňa 20.09.2019, ktorí sa so svojimi triednymi učiteľkami vybrali do susednej obce Blatnej Polianky. Počasie im prialo a tak mohli žiaci počas cesty obdivovať krásy okolitej prírody, rozvíjať a upevňovať poznatky z prírodovedy, vlastivedy, hudobnej a telesnej výchovy. Skúsili si aj rýchlu evakuáciu v čase ohrozenia a nebezpečenstva. Cestou späť si žiaci nazbierali gaštany a iné prírodniny, ktoré použijú na výzdobu svojich tried a pri zdobení tekvíc.  Cieľ cvičení v prírode bol splnený, žiaci získali poznatky z dopravnej, zdravotnej, environmentálnej a telesnej výchovy. Žiaci 2. stupňa absolvovali účelové cvičenia, ktorých cieľ bol taktiež splnený. 

Ďalšie fotografie si môžete pozriet v galérií. 

   

Čarokrásna jeseň - Najkrajšia tekvica

Čarokrásna jeseň – Najkrajšia tekvica

Čarokrásna jeseň k nám zavítala aj v tomto roku v plnej pestrofarebnej nádhere . V tomto duchu ako aj v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa pod vedením p. uč. Beňkovej, Mattovej Schonovej a Papovej uskutočnila súťaž s názvom „Najkrajšia tekvica.“ K symbolom jesene neodmysliteľne patrí aj tekvica, ktorá sa okrem prípravy chutných a zdravých jedál dá využiť aj na jesennú dekoráciu. Žiaci 1. – 9. ročníka strávili dňa 02.10.2019 príjemný čas pri zdobení tekvíc , pričom si na základe svojej predstavivosti a fantázie rozvíjali svoju zručnosť a tvorivosť. Vytvorili krásne práce, za ktoré ich pani Jeseň odmenila chutnými jabĺčkami, hruškami a hroznom. Žiaci mali z aktivity veľkú radosť , cieľ bol splnený.

Ďalšie fotografie si môžete pozrieť tu. 

tekvica 2019 33

   

Slávnostné otvorenie šk. r. 2019/2020

69503601 2131643610476115 5730966964055048192 n

Dňa 2.09.2019 sa uskuočnilo Slávnostné otvorenie šk. r.2019/2020. Po zahájení hymny Slovenskej republiky sa prihovoril prítomným riad. školy Mgr. Martin Pastirik, ktorý privítal žiakov aj pedagogických zamestnancov. Následne žiaci 9. ročníka privítali prváčikov a odovzdali im pamätné listy a vlastnoručne zhotovené kvety z farebného papiera. Prajeme im úspešný štart do školského života. 

Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   
   

Slávnostné ukončenie šk. r. 2018/2019

ukoncenie2019

28.06.2019 bol posledným dňom v školskom roku 2018/2019. Pre žiakov 9. ročníka aj dňom, ktorý završíl ich 9   - ročné úsilie na tejto škole. V úvode zahájenia sa všetkým žiakom a učiteľom prihovoril p. riad. Mgr. M. Pastirik, ktorý vyzdvihol žiakov, ktorí získali pochvalu za svoju celoročnú snahu. Žiaci 9. ročníka sa rozlúčili príhovorom a pesničkou.  Následne sa všetci žiaci rozpŕchli do tried, kde im ich triedni učitelia rozdali vysvedčenia a potom spokojne mohli odísť domov a užiť si dva mesiace prázdnin.

   

Dopravné ihrisko 2019

ihrisko2019

   

Účelové cvičenia/hasiči 2019

V piatok 21.06.2019 vrámci účelových a didaktických cvičení navštívili našu školu hasiči. Predviedli nám ukážky záchranných akcií, ktoré realizujú v praxi. Žiaci si mohli vyskúšať stáčanie hadice, zisťovali váhu hasičských prístrojov, ktoré musia hasiči pri svojej práci používať, skúšali udržať hadicu s tečúcou vodou a takisto mali možnosť opýtať sa otázky, ktoré ich zaujímali. Hasiči nás svojou návštevou veľmi potešili a hlavne obohatili o nové poznatky.

Viac fotografií z tejto akcie nájdete tu.

hasici2hasici320149hasici2019

   

Hanušovce 2019

 hanus

Dňa 20.06.2019 sa konal školský výlet žiakov II.stupňa v kaštieli Hnaušovce, archeoparku.Žiaci si prezreli výstavu prírodnín, obrazy života človeka v dobe kamennej.Pracovali v tvorivých dielňach, vyrábali si náramky, prstienky a strieľali z luku.

Fotky z výletu nájdete vo fotogalérií.

   

Ej zalužicki poľo...2019

ejzaluzickipolo

Pod týmto názvom sa konal 15. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní dňa 5.6.2019 v ZŠ Zalužice. Cieľom tejto súťaže bolo rozvíjať u žiakov vzťah k ľudovej piesni a tradíciám zemplínskeho regiónu. Našu školu reprezentovali dve žiačky V. Lacková a Patrícia Gunarová v doprovode Miroslava Beňaka. Žiaci zažili príjemnú atmosféru popretkávanú nádhernou melódiou a spevom ľudových piesní. Zo súťaže si doniesli nielen diplomy za účasť, ale aj vecné ceny a nezabudnuteľný zážitok. Na túto súťaž pripravovali žiačky p. uč. Beňková a p. uč. Paľková.

Viac fotiek nájdete vo fotogalérií.

 

   

Malé čierne perličky 2019

malecierneperlicky2019

Malé čierne perličky

Dňa 6.6.2019 sa konal 16. ročník regionálnej súťaže v umeleckej tvorivosti Malé čierne perličky, ktorú pripravilo ZOS Michalovce. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Cieľom súťaže bolo podporovať a rozvíjať talent rómskych žiakov vprednese poézie a prózy, hre na hudobný nástroj, speve a výtvarnom prejave. Naši žiaci zožali úspech, čo nás veľmi potešilo.

1. miesto - 1 žiačka, 2. miesto – 5 žiaci, 3. miesto – 4 žiaci.

Prednes:

2. miesto – Patrícia Gunarová,

3. miesto – Filip Sliško a Vanesa Lacková

Hra na hudobnom nástroji:

2. miesto – Jozef Sliško a Miroslav Beňak

Spev:

3. miesto – Lusy Kirvejová

Výtvarné práce:

  1. miesto – Patrícia Banomová
  2. miesto – Lusy Kirvejová a Juraj Daňo.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách – mladší a starší žiaci. Víťazom srdečne blahoželáme.

Zásluhu na tom majú aj pani učiteľky Mgr. V. Beňková, Mgr. A. Paľková a Mgr. Ľ. Serejová, ktoré sa podieľali na príprave týchto žiakov.

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

MDD 2019

Dňa 3.06.2019 si deti našej školy užili svoj deň. MDD sme oslavovali diskotékou, futbalom, športovými súťažami a prekvapením boli policajti so psami. Žiaci sa tešili aj čapovanej kofole a sladkým odmenám. Radosť v očiach žiakov môžete vidieť aj na fotografiách.

mdd1

mdd2

mdd3

Viac fotografií nájdete tu.

   

Návšteva vojenského útvaru v Michalovciach

6

Pri príležitosti MDD v areáli vojenského útvaru Michalovce sa uskutočnila dňa 31. 05.2019 v čase od 8.00 – 12.00 prehliadka vojenskej techniky. Pre deti boli pripravené rôzne atrakcie, statické ukážky výzbroje a techniky, dynamické ukážky práce profesionálnych vojakov OS SR. Tejto akcie sa zúčastnili Žiaci 6. A, 7.A, 9.A. Najviac sa im páčili ukážky práce psovodov. Možno sa aj niekto z nich rozhodne stať profesionálnym vojakom.

   

Thermal Park Šírava 2019

thermalpark

Dňa 28.03.2019 sa vďaka okresnému úradu Sobrance naši žiaci v doprovode p. uč. Vrabeľovej a pani asistentky Jany Godočikovej zúčastnili v rámci MDD Thermal parku Šírava. Cieľom tejto akcie bolo spríjemniť deň žiakom aj vo vodnom svete v ich okolí.

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

Čitajme si 2019

61447404 2091085851001710 2157463434008985600 n

Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej aktivity Čítajme si 2019 pod vedením p.uč.Mgr.Paľkovej a p.uč.Beňkovej.Čítanie prebiehlo 30.5.  v priestoroch knižnice a v 3.A triede.Táto aktivita,ktorú každoročne vyhlasuje Linka detskej istoty ,je zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti.Do čítania sa zapojilo 53 žiakov našej školy.

Fotky si môžete pozrieť tu.

   

Čitateľská gramotnosť 2019

V stredu 29.5.2019 zorganizovali p.uč.Mgr.Paľková a p.uč. Ing.M. Schwarzová pre žiakov druhého stupňa aktivity na rozvoj čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.
Výsledky: 1.miesto 6.A
                2.miesto 8.A
                3.miesto 5.A

citatelska gramotnost

Fotky nájdete po kliknutí na tento odkaz.

   

Oznam o návšteve policajtov na našej škole

Dňa 3.06.2019 k príležitosti MDD k nám prídu policajti so psami (kynológovia). Žiakom predvedú správanie svojich štvornohých priateľov v účelových situáciach. Tešíme sa na nich.

 

policeman-standing-with-police-dog-vector-18006871.

Zdroj: www.dreamstime.com

   

Čítajme si

citajmesi2019

   

Klamárium 2019

klamarium

Žiaci 6.A triedy sa zúčastnili výstavy STEEL-PARIS, Klamárium v Košiciach.

Cieľ: Názorná výučba predmetov fyziky, chémie.

Na praktických ukážkach si žiaci overili svoje vedomosti v praxi.                     

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

Deň matiek 2019

img 3920

Dňa 17.5.2019 sa uskotočnil program k príležitosti Dňa matiek.  Žiaci našej školy sa usilovali potešiť svoje mamky a babky básňami a piesňami, ktoré sa naučili. Vďaka ním sa vytvoril bohatý program plný prianí , opisov a charakteristík mám. Pre svoje mamy vytvorili malú pozornosť, ktorou ju nakoniec obdarovali. Program ukončil p. riaditeľ Mgr. M. Pastirik, ktorý vyzdvihol dôležitosť úlohy matky a poďakoval všetkým žiakom za účinkovanie a učiteľom za pomoc pri organizácií.

Fotografie z akcie nájdete tu.

   

Vojaci očami detí

vojaci

Dňa 7.5. 2019 sa žiaci 7.A, 4.A a 3.A zapojili do výtvarnej súťaže „VOJACI OČAMI DETí“, ktorú vyhlásila redakcia OBRANA BRATISLAVA. Cieľom súťaže bolo výtvarne stvárniť vojakov na základe vnímania tvorivosti a zručnosti. Aktivitu viedla p. uč. Beňková.

Výtvarné práce si môťete pozrieť tu.

   

Fandíme hokeju

AJ MY FANDÍME SLOVENSKU

img 3888

fandimehokeju

   

Deň matiek

den matiek

   

Návšteva pracovníkov LESOV SR

lesymaj2

Dňa 3.5.2019 k nám opäť zavítali pracovníci LESOV SR. Ešte vrámci „Dňa Zeme“ žiaci I. aj II. stupňa robili búdky pre vtáčiky, skladali obrazce listov stromov a zvierat. Rozšírili si svoje vedomosti z biológie a geografie. Pracovníci lesov hravou formou rozšírili vedomosti žiakov v lesníckej pedagogike, za čo im veľmi ďakujeme.

Cieľ akcie: priblíženie života zvierat v lese, starostlivosti o nich.

Fotky si môžete pozrieť tu.

lesymaj1

   

Európsky imunizačný týždeň

ockovanie-eu-2018

Zdroj:https://www.union.sk/app/novinky/Svetovy-tyzden-ockovania.html

Dňa 24.4.2019 sa konala na našej škole osveta ohľadom „Európského imunizačného týždňa“
24. – 30. apríla 2019. Žiaci 5.A , 6.A a 9.A ročníka boli informovaní o dôležitosti očkovania pani učiteľkou Mgr. M. Schwarzovou pomocou prezentácie, medzi žiakmi potom prebehla výtvarná súťaž na tému „Predchádzať – chrániť – očkovať“.

Cieľom tejto akcie bolo zvýšiť povedomie o význame očkovania, udržať záujem žiakov o očkovanie prostredníctvom komunikačných a vzdelávacích aktivít. Ciele boli splnené.

Forky nájdete vo fotogalérií.

   

Deň Zeme 2019

img 3794

Deň Zeme si pripomenuli žiaci našj školy dňa 24. Apríla 2019 rôznymi aktivitami, ktoré pre ne pripravili triedni učitelia 1. – 9. Ročníka. Žiaci výtvarne stvárňovali krásy Zeme, pracovali s odpadovým materiálom, zhotovovali kvety, včielky, lienky, motýle, maľovali obrázky, vytvorili plagáty a nástenku s danou tematikou, v areáli školy zasadili stromčeky a skrášľovali jej okolie, čo bolo cieľom tejto akcie. Nezabudli ani na oddych na rozkvitnutej lúke, hry, spev piesne ,,Naša Zem je guľatá" a želanie našej Zemi – mier, pokoj, šťastie, zdravie, lásku, čistý vzduch a čistú vodu, menej odpadových látok, vôňu kvetín, spev vtákov, múdrosť ľudí, menej chemických látok, ochrana a zachovanie života. Aktivity sa žiakom veľmi páčili, Deň Zeme sa vydaril, cieľ bol splnený

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

Lesnícke dni 2019

lesy2019

Dňa 5.4.2013 sa žiaci 5.A a 6.A triedy zúčastnili na V. regionálnom lesníckom dni. Žiaci súťažili na stanovištiach, ktoré boli zamerané na poznávanie rastlín zvierat, plodov stromov. Stavali búdky pre vtáci a sadili listnaté a ihličnaté stromy. V závere akcie žiačka 4.A triedy Vanesa Banomová získala druhé miesto v kresbe „ Lesníctvo a poľovníctvo očami detí.“ Získala diplom, pohár a vecné ceny od LESOV SR.
Daná kacia splnila svoj cieľ - r ozvoj lesnej pedagogike a prírodovednej gramotnosti u žiakov 5.A a 6. A triedy

Zodpovední : Ing. M. Schwarzová, Mgr. Š Gelatičová

Fotografie si môžete pozrieť tu.

   

Rozprávačka moja naj

rozpravocka2019

Cieľom súťaže „Rozprávočka moja naj“, ktorú organizuje Prešovské občianske združenie (OZ) J.D.-Galéria J.L, je rozvíjať vzťah žiakov k literatúre prostredníctvom čítania rozprávok a vzbudiť záujem výtvarne stvárniť zážitok z prečítaného textu na základe vlastnej predstavivosti a fantázie.

Dňa 10.4.2019 žiaci našej školy v rámci školského kola pod vedením Mgr. V. Beňkovej vytvorili krásne výtvarné práce. Najkrajšie práce V. Banomovej, P. Banomovej a L. Kirvejovej budú reprezentovať našu školu v súťaži s príznačným názvom. Držíme palce.

Fotky nájdete vo fotogalérií.

   

Zápis do 1. ročníka

 zapis

Zápis do 1. ročníka

Dňa 11. apríla 2019 sa uskutočnil v našej škole zápis do 1. ročníka v spolupráci s CPPPaP. Predškolákom a ich rodičom sa v úvode prihovoril riaditeľ školy Mgr. M. Pastirik. Následne pozdravil deti maskot školy, zaznela školská hymna, báseň Sova učiteľka, Bola raz jedna trieda, pieseň v anglickom jazyku a Adam v škole nesedel. Po programe vypracovali predškoláci pracovné listy na zistenie školskej zrelosti a za svoju usilovnosť boli odmenení včeličkou, ktorá ukrývala drobnú sladkosť . Túto akciu pripravili učiteľky primárneho vzdelávania. Deťom sa v škole páčilo a už teraz sa tešia na školu.

Fotky si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   

Divadelné predstavenie Šípková Ruženka

divadlosipruz

Pri príležitosti Dňa rómov si mohli žiaci našej školy pozrieť aj divadielko s názvom Šípková Ruženka“, ktoré im zahrali členovia ochotníckeho divadla „Na doske“ z Prešova. Známu a veľmi obľúbenú rozprávku si mohli žiaci pozrieť v netradičnom, modernom spracovaní. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať u žiakov estetický a umelecký zážitok, čo bolo aj splnené. Deň Rómov sa vydaril, žiaci mali z aktivít veľkú radosť.

Forky si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúce odkazy:  Divadlo Šípková Ruženka
                                                                                              DEŇ RÓMOV

   

DEŇ RÓMOV

denromov

 

V pondelok dňa 8. apríla 2019 si celá naša škola pripomenula Deň Rómov. V úvode riaditeľ školy vyzval žiakov, aby zaželali všetkým dobrý deň v rómskom jazyku. Po zaspievaní známej rómskej piesne „Duj, duj“ si spolu s triednymi učiteľmi pripomenuli históriu, pôvod, zvyky a tradície Rómov a zhotovili nástenku s danou tematikou. Potom nasledovala diskotéka, ktorá bola zvŕšená sladkou odmenou – koláčikom.

Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérií.

   

Oznámanie o zápise do základnej školy

zpis

V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o zákldnej škole sa na našej základnej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2019/2020.

Dátum, čas a miesto konania zápisu: 11.4.2019 o 12:30 v ZŠ Blatné Remety 

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (skolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia , národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

b)meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonnýcch zástupcov.

Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

bez nzvu

   

Plavecký výcvik 2019

 plavecky vycvik

Dňa od 12. – 22.3. 2019 sa na našej škole konal plavecký výcvik pod vedením p. uč. Mgr. Jany Vrabeľovej a pani asistentky Jany Godočíkovej. Samotná realizácia sa konala v Michalovciach na krytej plávarní. Cieľom bolo naučiť deti plávať čo sa nám aj podarilo. Deti mali z plaveckého výcviku veľkú radosť.

Fotky si pozriete vo fotogalérií.

   

Prvé dotyky s knihou

13

 

V „Mesiaci knihy“ do našej školy zavítali aj žiaci z materskej školy. Podujatie pre nich pripravili vedúca ŠK Mgr. Paľková a p. uč. Mgr. Beňková. V prvej časti im žiaci prvého stupňa čítali rozprávky a spolu sa o nich rozprávali. V druhej časti navštívili školskú knižnicu, kde si prezreli knihy , porozprávali sa o knižnici a v závere dostali kvietky so sladkou odmenou a omaľovanky včielky, ktorá je symbolom našej školy. Celým podujatím ich sprevádzal aj náš maskot, včielka.

Fotky si môžete pozrieť tu.

 

   

Testovanie 9

 

 img 3610

Dnes 3.4. 2019 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie deviatkov zo slovenského jazyka a matematiky.

Výnimkou neboli ani žiaci našej školy. Dúfame, že úsilie, ktoré vynaložili počas celého štúdia sa zúročilo a výsledky nikoho nesklamú.

   

Biblická olympiáda

bibol2019

Dňa 19.3.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili pod vedením Mgr. J. Čigášaprotopresbyterátneho kola súťaže „Biblická olympiáda“. Súťažné družstvo tvorili: J. Daňo – 7. A, P. Lacková – 9. A a J. Behárová – 6. A. Naši žiaci sa umiestnili na 4. mieste, boli odmenení pamätným listom a pochvalou od biskupa. Cieľom súťaže, ktorú pripravil Protopresbyterát Sobrance pod hlavičkou Katechetického úradu Košickej eparchie, bolo rozvíjať u žiakov vedomosti z oblasti náboženskej výchovy a Biblie, čo táto súťaž aj splnila. Všetkým srdečne gratulujeme.

   

Testovanie 9- 2019

Dňa 3.4.2019 (streda) sa uskutoční Testovanie 9 na našej škole.

Testovanie je určené žiakom 9. ročníka základných škôl.

CIELE TESTOVANIA:

  • získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl,
  • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

POVOLENÉ POMÔCKY         kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

NEPOVOLENÉ POMÔCKY   mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Bližšie informácie nájdete na : https://www.nucem.sk/

harmonogrammonitor 9

Zdroj: https://www.nucem.sk/dl/3878/Zakladne_informacie_T9_2019_final.pdf

 

   

Deň otvorených dverí 2019

dod2019

Tak, ako po minulé roky, tak aj tohto roku počas Dňa otvorených dverí zrealizovaného 14. marca 2019 sme privítali v našej škole predškolákov a ich rodičov. Návštevníkov, ktorí prišli v hojnom počte, privítal pán riaditeľMgr. M. Pastirik. Prítomným sa prihovoril milým slovom a podal základné informácie o škole a jej pozitívach. Predškolákov pozdravila včelička – maskot školy, ako symbol usilovnosti a následne sa triedou niesla melódia a spev školskej hymny v podaní žiakov 1. – 4. ročníka.

Potom nasledovali rôzne aktivity, ktoré pripravili p. učiteľky primárneho vzdelávania. Predškoláci si mohli vyskúšať, ako to v škole vyzerá – zaspievali si, zahrali na detských inštrumentálnych nástrojoch, spoločne si zatancovali, vymaľovali si včeličku, zahrali pexeso na interaktívnej tabuli a pozreli si rozprávku o včielke Maji. Za svoju usilovnosť dostali sladkú odmenu, ktorá im chutila.

Dúfame, že sa deťom v škole páčilo a čoskoro sa uvidíme opäť.

Fotky z DOD si môžete pozrieť vo fotogalérií.