Aktuality

Učíme na diaľku !

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vznikla nová webová stránka „Učíme na diaľku“, ktorej cieľom je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

http://www.ucimenadialku.sk/

   

Oznam pre žiakov

Školský klub na RTVS 

Milí žiaci, milí rodičia, keďže školy sú pre koronavírus zatvorené, RTVS pripravila interaktívnu reláciu Školský klub, ktorú vysiela o 9:15 na Dvojke. Relácia je zameraná pre školákov 1. stupňa. Školský klub od budúceho týždňa RTVS rozšíri časovo aj obsahovo. Od pondelka 30. marca do 3. apríla bude mať Školský klub dvojnásobné trvanie a prinesie aktivity aj pre žiakov 2. stupňa.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15668/220797

https://www.rtvs.sk/televizia/clanky/220761/rtvs-rozsiri-vysielanie-skolskeho-klubu

   

Oznam pre žiakov

Vyzývam žiakov našej školy (aj ich rodičov), aby sledovali webstránku školy, triedne emaily a messengeri, kde vyučujúci priebežne pridávajú materiály a úlohy na samoštúdium počas aktuálneho karanténneho voľna.

   

Oznam - prerušenia vyučovania šk. r. 2019/2020

Od 16. 3. 2020 do 27. 3. 2020 je v súvislosti s koronavírusom nariadená celoslovenká karanténa a prevádzka školy bude prerušená. Deti majú zostať doma, nechodiť po výletoch a nebyť v kolektíve. Je to KARANTÉNA, NIE PRÁZDNINY!!! 

   

Oznam - coronavírus - COVID-19 šk. r. 2019/2020

   

Coronavírus - usmernenie - COVID -19

V súvislosti s možným šírením coronavírusu Ministerka školstva SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová PhD. zverejnila usmernenie pre školy a školské zariadenia, ktoré je uvedené v priloženom súbore.

Informácie si môžete pozrieť tu alebo v priečinku iné dokumenty.

coronavírus základné informácie. pdf

coronavírus usmernenie. pdf

coronavírus. pdf 

   

Testovanie T9 - 2020

Testovanie 2019/2020 Testovanie T9 – 2020

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

2. Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok).

3. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanie 9 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách.

4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, alebo gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom.

5. Vo vybraných ZŠ bude vo februári 2020 a vo vybraných SŠ v období september až október 2020 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.

6. Informácie o Testovaní 9-2020 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9. .

7. Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry bude overovať aj komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazyková a literárna komunikácia. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh definovaných v teste, podobne, ako je to v cudzom jazyku.

8. Je potrebné venovať osobitnú pozornosť dodržiavaniu pokynov NÚCEM pri výbere školských koordinátorov a administrátorov a dôsledne realizovať ich školenia.

   

Jarné prázdniny šk. r. 2019/2020

Oznámenie o jarných prázdninách: budú trvať od 2.3.2020 do 6.3.2020. Nátup do školy po prázdninách je 9.3.2020

   

Vesmír očami detí šk. r. 2019/2020

Vesmír očami detí Školské kolo súťaže ,,Vesmír očami detí" sa uskutočnilo dňa 28.2.2020, v rámci ktoré žiaci našej školy stvárnili danú tematiku ľubovoľnou technikou. Najkrajšie práce postupujú do regionálnej šúťaže, ktorú vyhásila Hvezdáreň Michalovce. Z vytvorených prác boli do okresného kola vybrané práce týchto žiakov: M. Demeterovej (2.A), P. Hromyovej (2.A), P. Sloška (3.A), S. Hromyovej (3.A), P. Banomovej (5.A), V. Banomovej (5.A), M. Sliška (6.A), J. Behárovej (6.A), Dž. Demeterovej (7.A), K. Pokutu (8.A), J. Gábora (8.A) a F.Sliška (8.A). Žiakom držíme palce. Cieľ aktivity bol splnený. Za aktivitu bola zodpovedná Mgr. M. Kráľová. Viac fotiek si môžete pozrieť tu. 

   

Karneval šk. r. 2019/2020

Karneval :) 

Dňa 17.2.2020 sa konal na našej škole karneval a diskotéka, ktorej sa zúčastnili žiaci 1. - 9. ročníka. V tento deň zavládla dobrá nálada, radosť a smiech. Žiaci sa zabávali a tancovali. Najkrajšie masky boli odmenené viacerými cenami, podobne aj najlepší tanečníci za 1. a 2. stupeň. Nechýbali ani súťaže: bolónový tanec a stoličkový tanec. Žiakom sa karneval páčil. Viac fotiek si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

   

Futbalový turnaj šk. r. 2019/2020

Futbalový turnaj 

Dňa 14.2.2020 sa na našej škole uskutočnil futbalový turnaj pre žiakov druhého stupňa. Fotky si môžete pozrieť tu.

   

Valentín šk. r. 2019/2020

♥ Svätý Valentín ♥

Pri príležitosti sv. Valentína 14. februára 2020 zrealizovali uč. 1-9. roč. Valentínske aktivity. Žiaci vytvorili krásne srdiečka, ktoré darovali z lásky kamarátom. Viac fotiek si môžete pozrieť tu.  

   

Beseda (finančná gramotnosť) šk. r. 2019/2020

Dňa 11.2.2020 sa konala beseda o finančnej gramotnosti so žiakmi deviatého ročníka. So žiakmi po besede uskutočnili súťaž ,,Založ si svoju firmu". Cieľom bolo prehĺbiť a upevniť vedomosti z finančnej gramotnosti. Viac fotiek si môžete pozrieť v našej fotogalérii. 

1. miesto: Miroslav Gaži, Miroslav Beňak, Milan Kirvej

2. miesto: Patrícia Lacková, Michaela Piskorová, Miroslava Gáborová 

3. miesto: Marek Miškovič, Andrea Miškovičová, Lenka Gunárová

 

   

Šaliansky Maťko 2019/2020

Šaliansky Maťko - Jozefa Cígera Hronského

Naša Základná škola v Blatných Remetách sa zúčastnila na okresnej súťaži v prednese slovenských povestí. Našu školu reprezentovala šikovná žiačka Martinka Demeterová z druhého ročníka. Predniesla povesť o Dunajskej kráľovnej od spisovateľky Márie Ďuríčkovej.  Viac fotiek si môžete pozrieť tu

   

Oznam šk. r. 2019/2020 - polročné prázdniny

Oznam

V piatok 31.1.2020 budú žiaci dostávať polročný výpis známok. V pondelok 3.2.2020 sú polročné prázdniny. Nástup žiakov do školy je v utorok 4.2.2020. 

   

Oznam šk. r. 2019/2020

Základná škola Blatné Remety oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v dňoch od 21. 1. 2020 do 23. 1. 2020 je z dôvodu vysokej chorobnosti zatvorená. 

Žiaci sa dostavia do školy 27.1.2020 !!!

 

   

Oznam Vianočná besiedka

Pozývame Vás na Vianočnú besiedku dňa 20.12.2019 o 9:30 hod do kultúrného domu Blatné Remety. Tešíme sa na Vás. 

   

Oznam 2019/2020

Prevádzka počas vianočných prázdnin v ZŠ bude prerušená: od 23. december 2019 (pondelok) až 7. január 2020 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2020 (streda). Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov. 

   

Kvíz o ľudských právach

Kvíz o ľudských právach

10. december je každoročne Dňom ľudských práv. Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme na prípady ich porušovania. Pri tejto príležitosti p. uč. Mgr. Simona Mattová Schönová zorganizovala na našej škole Kvíz o ľudských právach. Súťažiaci si overili svoje vedomosti z oblasti: ľudské a detské práva, dokumenty o ľudských právach, detské organizácie, všeobecný prehľad. V poslednom kole si precvičili svoju zručnosť a kreativitu. Víťazom srdečne blahoželáme. Viac fotiek si pozriete tu. 

Vyhodnotenie kvízu: 1. miesto: 7.A

                                 2. miesto: 6.A

                                 3. miesto: 5.A

   

Vianočná výzdoba 2019/2020

Vianočná výzdoba

Zapálením 1. adventnej sviece v našej škole zavládla vianočná atmosféra, ktorá bola spojená s výzdobou tried, zdobením stromčeka, zhotovovaním rôznych žiackých prác, vianočných ozdôb a dekorácií. Celá škola bola zrazu okrášlená zimnými a vianočnými námetmi. Na zdobení školskej chodby a vstupnej chodbičky sa podieľali: p. uč. M. Kráľová, V. Papová, M. Lakatošová a S. Mattová Schonová, ktoré vytvorili prekrásnu scenériu zimnej krajiny so snehuliakmi a sobíkom. Ako to u nás vyzerá si môžete pozrieť vo fotogalérii. 

   

Chránená dielňa DOZA Sobrance

DOZA v.d. chránená dielňa Sobrance 

Keďže naša škola spolupracuje aj s chránenou dielňou DOZA Sobrance nezabudli žiaci našej školy s vianočnými oplátkami a vianočným vinšom ani na ľudí pracujúcich v tejto dielni. 

   

Vianočná zbierka pohľadníc 2019

Na Vianoce by nikto nemal byť sám. Práve naopak, je to obdobie, kedy by sme mali zdierať lásku a štastie s každým, kto je nám blízky. Vieme však, že krásne chvíle nemusíme prežiť iba s tými, ktorých poznáme, ale aj s náhodnými ľuďmi. Preto sa naši žiaci pod vedením Ing. M. Schwarzovej zapojili do zbierky vianočných pohľadníc pre seniorov domova dôchodcov Arcus Košice v spolupráci so študentskou radou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice. Spolu s pohľadnicami sme pre seniorov upiekli aj vianočné oplátky. Viac fotiek si môžete pozrieť tu. 

   

Vianočné pohľadnice

K Vianociam neodmysliteľne patria aj vianočné pozdravy. Na zachovávanie tradície sa podieľali žiaci pod vedením p. učiteliek M. Kráľovej, V. Papovej, S. Mattovej Schonovej a V. Beňkovej. Žiaci vytvorili krásne pozdravy s vianočnou tematikou, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii. 

   

Múdre sovičky

Dňa 11.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže aj pre žiakov 1. - 4. ročníka. Žiaci riešili matematické úlohy, ktoré pre nich pripravili uč. primárneho vzdelávania - Mgr. V. Beňková, M. Kráľová, V. Papová a S. Mattová Schonová. Úlohou žiakov bolo vyskladať obrázok sovičky, vianočného sudoku, vyhľadať správnu cestičku k Mikulášovi v bludisku, vyskladať stavbu z kociek podľa plánu, vyriešiť matematickú krížovku, slovnú úlohu a určiť počet geometrických útvarov na obrázku. Cieľom súťaže bolo rozvíjať logické myslenie a matematické zručnosti žiakov zábavnou formou. Súťaž sa žiakom páčila, najšikovnejší žiaci dostali diplomy a vecné ceny. Výhercom srdečne blahoželáme. Viac fotiek zo súťaže si môžete pozrieť tu. 

1. miesto: L. Kirvejová - 4.A a P. Sliško - 3.A (53b)

2. miesto: M. Balog - 2.A (48b)

3. miesto: I. Balog - 2.A (43B) 

 

   

Zábavná matematika

Dňa 11.12.2019 prebehla na našej škole súťaž Zábavná matematika, pod vedením pani učiteľky Lakatošovej. Jej cieľom bolo žiakom priblížiť matematiku zábavnou formou. Do súťaže boli zapojení najlepší žiaci 5. a 6. ročníka. Súťažilo sa v 5. kolách. V prvom kole si žiaci preverili svoje matematické myslenie v riešení tangramov. Druhom kole si žiaci vyskúšali matematické krížovky. Tretie kolo sa skladalo z matematických hlavolamov so zápalkami. Zaujímavé bolo pre žiakov štvrté kolo - pozeraj a počítaj. Žiaci museli rozpoznať rovinné útvary a určiť ich počet. V poslednom kole si preverili svoju šikovnosť vo vytvorení geometrického útvaru jedným ťahom. Súťaž prebehla v príjemnej atmosfére a žiaci súťažili s radosťou a záujmom. Prví traja boli ocenení. 

1. miesto získala P. Banomová - 5. A

2. miesto získla J. Behárová - 6. A

3. miesto získal M. Sliško - 6. A 

Ostatní zúčastnení žiaci získali sladkú odmenu. Viac fotiek z našej súťaže si môžete pozrieť tu. 

   

BESEDA S FARÁROM

Dňa 10. 12. 2019 sa uskutočnila pre žiakov 1. - 9. roč. našej školy beseda s pánom farárom S. Gallikom z gréckokatolickej farnosti Nižná Rybnica. Beseda bola zameraná na správanie žiakov, rozvoj kladných hodnôt, spoluprácu, toleranciu a úctu v medziľudských vzťahoch, ako aj prípravu v adventnom období na Vianoce - narodenie Ježiška. Viac fotiek si môžete pozrieť tu.

 

   

Deň sv. Mikuláša

Deň sv. Mikuláša prežívali žiaci našej školy s radosťou, úsmevom a šťastím, pretože aj našu školu navštívil sv. Mikuláš. Prišiel spolu s anjelom a čertom. Zavítal do každej jednej triedy od 1. A - 9. A. Okrem dobrej nálady a úsmevu priniesol dobrým a slušným žiakom sladkosti. Žiaci Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a nezabudli sa mu aj poďakovať. Neposlušní žiaci boli natretí uhlíkom samotným čertíkom. Anjel sa zas prihováral za všetkých žiakov, ktorým rozdával cukríky a sladučké prekvapenie ukryté v pozlátku, aby boli stále takí poslušní a dobrí ako tie cukríky. Cieľ aktivity bol splnený. Dúfame, že sv. Mikuláš navštívi našu školu aj na budúci školský rok. Viac fotiek si môžete pozrit tu. 

   

Stavanie snehuliakov

 

Veľkú radosť z prvej snehovej nádielky prežívali žiaci 1. - 4. ročníka pri stavaní snehuliakov na školskom dvore dňa 04.12.2019. Túto aktivitu pre nich pripravili učiteľky primárneho vzdelávania v spolupráci s asistentkou uč. pani Beňakovou. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať pohybové schopnosti, zručnosti a tvorivosť žiakov. Nechýbala vzájomná spolupráca spojená s pohybom na čerstvom vzduchu v zimnej krajine. Cieľ aktivity bol splnený a žiaci sa tešia na ďalšie podobné aktivity. Viac fotiek si možete pozrieť tu. 

   

Medzinárodný deň nenakupovania

Dňa 29.11.2019 pri príležitosti Medzinárodného dňa nenakupovania si p. učiteľka Mgr. S. Mattová Schönová pripravila pre žiakov 3. a 4. ročníka aktivity, pri ktorých si žiaci vyskúšali svoju kreativitu. V prvej úlohe žiaci skladali obrázky, na ktorých boli rôzne veci, ktoré sa dajú spraviť z odpadového materiálu. Druhou aktivitou bolo nakresliť, čo robia namiesto nakupovania.Tento deň je výzvou vzdania sa nákupného vozíka na jeden deň a venovať tak svoj deň sebe, rodine alebo priateľom a rozpoznať tak skutočné potreby. Cieľ aktivity bol splnený a už teraz sa žiaci tešia na ďalšiu spoločnú akciu. Viac fotografií si môžete pozrieť tu. 

 

   

Návšteva kaštieľa Andrássyovcov v Trebišove

Dňa 08.11.2019 sa žiaci 5. a 7. ročníka našej školy zúčastnili výletu v Trebišove. Návštívili kaštieľ Andrássyovcov pod dohľadom pani učiteľky Ing. Schwarzovej a asistentov učiteľa P. Sliška a J. Godočíkovej. Źiaci videli klenotnicu rodiny Štefana Doboa, expozíciu poľovníctva a ochrany zveri, dozvedeli sa veľa zo života Andrássyovcov. Výlet sme zakončili obhliadkou parku, zrúcaniny hradu Parič a mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho. Cieľom bolo rozvíjať a upevňovať poznatky z histórie rodu Andrássyovocov, rozvoj environmentálneho povedomia. Viac fotiek si môžete pozrieť tu. 0112

   

Testovanie 5. ročníka základných škôl pod názvom T5-2019

Testovanie 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie T5 - 2019 

sa v školskom roku 2019/2020 uskutoční 20. NOVEMBRA 2019 (STREDA)

z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. 

Časový harmonogram testovanie T5

Matematika

08:00 - 8:10 hod. - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov

08:10 - 08:20 hod. - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 - 09:20 hod. - 60 minút administrácia testu z matematiky

09:20 - 09:25 hod. - zozbieranie testov a odpoveďových hárkov 

09:25 - 09:50 hod. - prestávka 25 minút

Slovenský jazyk a literatúra 

09:50 - 09:55 hod. - úvodné pokyny a rozdanie odpoveďových hárkov

09:55 - 10:05 hod. - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 - 11:05 hod. - 60 minút administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11:05 - 11:10 hod. - zozbieranie testov a odpoveďových hárkov 

 

Viac na : http:www.nucem.sk 

   

Kvíz pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

Kvíz pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu

 

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu p. uč. Mattová Schönová zrealizovala kvíz pre žiakov 9. ročníka a zároveň bola zorganizovaná aj beseda s tajomníkom oblastného výboru protifašistických bojovníkov Ing. Marianom Lukáčom. Cieľom kvízu a besedy bolo, aby si žiaci preverili svoje vedomosti ohľadom dňa 17. novembra, ktorý je dôležitým dátumom v našich dejinách, kedy si pripomíname deň vybojovania slobody. Deviataci súťažili v štyroch družstvách. Zvíťazilo družstvo v zložení Andrej Demeter, Milan Kirvej. Druhé miesto obsadili žiaci Michaela Piskorová, Anamária Slišková, Patrícia Lacková. Na krásnom treťom mieste sa umiestnili Miroslava Gáborová, Valentína Vaňová, Miroslav Beňak a Miroslav Gaži. Štvrté miesto získali Gabriel Cifra a Marek Miškovič. Víťazom srdečne blahoželáme a pánovi Ing. Marianovi Lukačovi ďakujeme za návštevu. Viac fotiek si môžete pozrieť tu. 

 

   

Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Dňa 5.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže s názvom "OCHRANÁRIK". Cieľom tejto súťaže bolo pribížiť žiakom hravou formou rôznorodými výtvarnými technikami a formami tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jednotným európskym číslom tiesňového volania 112. Do okresného kola postupujú práce: L. Kirvejovej - 4.A za 1. stupeň ZŠ a F. Sliška žiaka 8.A za 2. stupeň ZŠ. Držíme im palce. Ďalšie fotky si môžete pozrieť tu.  

   

O zlatom kuriatku

Dňa 07.11.2019 nás navštívili herci Divadla Jonáša Záborského a zahrali nám divadielko "O zlatom kuriatku". Do deja vtiahol žiakov metaforický príbeh o tom, že nielen príkazy a zákazy formujú malého človiečika, ale aj dobrý a kamarátsky prístup, humor, či dobré a milé slová, ktoré dokážu navodiť REŠPEKT, VÝCHOVÁVAŤ a aj SPRÁVNE USMERNIŤ. Bol to príbeh o tom, že výchova ide ruka v ruke s LÁSKOU, SRDEČNOSŤOU a OBETAVOSŤOU. Ďakujeme hercom Novej scény za krásny umelecký zážitok.

Žiaci a učitelia ZŠ Blatné Remety. Ďalšie fotky si môžete pozrieť v našej fotogalérii. 

   

O troch grošoch

O troch grošoch

V rámci finančnej gramotnosti a výchovy k manželstvu a rodičovstvu dňa 25.10.2019 si mohli žiaci 1. - 4. ročníka vypočuť prostredníctvom interaktívnej tabule rozprávku O troch grošoch. Po vypočutí rozprávky si žiaci zasúťažili v plnení rôznych úloh pod vedením uč. Mgr. V. Beňkovej, Mgr. V. Papovej, Mgr. S. Mattovej-Schonovej. V prvej úlohe sa žiaci zahrali na ilustrátorov a vytvorili krásne výtvarné práce k vypočutej rozprávke. V druhej úlohe vytvorili 3 mince, ktoré na základe empatického cítenia pridelili tým, čo to najviac potrebujú - chudobným, chorým, starým, nevládnym, slepcom, zdravotne postihnutým. Nezabudli pritom ani na rodinu. Cieľ aktivity bol splnený a už teraz sa žiaci tešia na ďalšiu spoločnú akciu. Ďalšie fotky si môžete pozrieť tu. 

   

NÁVŠTEVA PANI MINISTERKY

Návšteva pani ministerky JUDr. Mgr. M. Lubyoej, PhD

Dňa 22.10.2019 navštívila našu školu pani ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, ktorú srdečne privítal riaditeľ školy Mgr. Martin Pastirik so zamestnancami školy. Po rozhovore s pedagogickými zamestnancami dostala pani misterka pamätný list so symbolmi a hymnou školy. Na adresu školy sa pani ministerka vyjadrila kladne. Výzdoba školskej chodby a tried sa jej veľmi páčila. Dúfame, že pani ministerka k nám zavíta aj v budúcnosti a my sa na ňu už teraz veľmi tešíme! 

 

Viac fotiek nájdete vo fotogalérii. 

   

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka.

TESTOVANIE 5 2019

Dňa 20.11.2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka - Testovanie 5 2019. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ a budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Tak im držte prsty a prajeme úspešné zvládnutie. 

   

Súťaž - Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!

Povedz drogám nie, zvoľ si umenie !

Celoslovenská literárna výtvarná súťaž pre žiakov ZŠ 1. - 9. ročníka s témou NEBOJÍM SA...

Cieľom súťaže je chápať umenie ako nástroj protidrogovej prevencie a ukázať, že svet umenia ponúka veľa možností ako prežiť šťastný život. Žiaci prezentujú svoje zručnosti na aktuálne témy, ktoré sa týkajú každého z nás. Vyhlasovateľom súťaže je CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline. Viac obrázkov si pozriete v našej galérii. 

   

Beseda s ochranármi CHKO-VIHORLAT

Dňa 8.10.2019 sa uskutočnila v našej škole beseda s ochranármi CHKO-VIHORLAT. Ochranári poinformovali žiakov 5. - 9. ročníka o CHKO-Vihorlat - zvieratkách, rastlinkách, čím prispeli k rozvoju environmentálného povedomia žiakov. V závere žiaci 5. , 6. až 7. ročníka vysadili spolu s ochranármi v areáli školy 14 borovíc. Tak naša škola nadviazala spoluprácu s CHKO-Vihorlat. Za ich ochotu a pomoc ďakujeme a tešíme sa na ďalšie akcie. Žiaci odovzdali ochranárom ďakovný diplom. Viac fotiek si pozrite v našej fotogalérii.

 

   

Jesenné cvičenia v prírode a účelové cvičenia 2019

Jesenné cvičenia v prírode a účelové cvičenia

branne 2019 2branne 2019 3

Tradičné a pravé jesenné cvičenia v prírode zažili žiaci našej školy dňa 20.09.2019, ktorí sa so svojimi triednymi učiteľkami vybrali do susednej obce Blatnej Polianky. Počasie im prialo a tak mohli žiaci počas cesty obdivovať krásy okolitej prírody, rozvíjať a upevňovať poznatky z prírodovedy, vlastivedy, hudobnej a telesnej výchovy. Skúsili si aj rýchlu evakuáciu v čase ohrozenia a nebezpečenstva. Cestou späť si žiaci nazbierali gaštany a iné prírodniny, ktoré použijú na výzdobu svojich tried a pri zdobení tekvíc.  Cieľ cvičení v prírode bol splnený, žiaci získali poznatky z dopravnej, zdravotnej, environmentálnej a telesnej výchovy. Žiaci 2. stupňa absolvovali účelové cvičenia, ktorých cieľ bol taktiež splnený. 

Ďalšie fotografie si môžete pozriet v galérii.