Zamestnanci

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Meno a priezvisko, titul

Funkcia

Triedny učiteľ

Martin Pastirik, Mgr.

riaditeľ školy

-

Viera Tkáčová, Ing.

zástupca RŠ, vých. poradca

-

Andrea Hiráková, Mgr.

učiteľka

1. A

Ľubica Serejová, Mgr.

učiteľka

2. A

Viera Beňková, Mgr.

učiteľka

3. A

Simona Mattová-Schönová, Mgr.

učiteľka

4. A

Štefánia Gelatičová, Mgr.

učiteľka

5. A

Monika Schwarzová, Ing.

učiteľka

6. A

Jana Vrabeľová, Mgr.

učiteľka

7. A

Ján Čigáš, Mgr.

učiteľ

8. A

Anna Paľková, Mgr.

učiteľka

9. A

Jana Križanovičová, Ing.

učiteľka

9. B

Vladimíra Schmidtová, Mgr.

učiteľka

-

Milan Gunár

asistent uč.

-

Jana Godočíková

asistentka uč.

-

Peter Sliško

asistent uč.

-

Zuzana Beňaková

asistentka uč.

-