1. ročník

Zoznam žiakov 1. A

Tr. uč. Mgr. Viera Beňková

Rozvrh hodín

 

1.

07:30-08:15

2.

08:20-09:05

3.

09:20-10:05

4.

10:15-11:00

5.

11:05-11:50

6.

11:55-12:40

7.

13:10-13:55

Pondelok  SJL MAT  SJL  ETV/NAB  TSV     
Utorok  MAT SJL  HUV  SJL       
Streda  SJL MAT  PVO  SJL       
Štvrtok MAT  TSV  SJL  VYV  SJL     
Piatok SJL  VYV  TSV  MAT