9. ročník

Zoznam žiakov 9. A

Tr. uč. Ing. Melánia Novotná

 Rozvrh hodín 

 

1.

07:30-08:15

2.

08:20-09:05

3.

09:20-10:05

4.

10:15-11:00

5.

11:05-11:50

6.

11:55-12:40

7.

13:10-13:55

Pondelok  BIO  MAT  SJL  DEJ  RUJ  ANJ  
Utorok  SJL  DEJ  MAT  CHE  ANJ  TSV  ETV
Streda  MAT  ANJ  DEJ  SJL  VYV  TSV  
Štvrtok  SJL  DEJ  DEJ  OBN  RUJ  MAT  
Piatok  SJL  GEG  THD  TSV  MAT  FYZ  ETV