8. ročník

Zoznam žiakov 8. A

Tr. uč. Mgr. Jana Vrábeľová

 Rozvrh hodín 

1.

07:30-08:15

2.

08:20-09:05

3.

09:20-10:05

4.

10:15-11:00

5.

11:05-11:50

6.

11:55-12:40

7.

13:10-13:55

Pondelok SJL ANJ  RUJ  MAT  BIO  RUJ  ETV 
Utorok ANJ  SJL  GEG  MAT  DEJ  TSV   
Streda HUV  SJL  VYV  OBN  FYZ  TSV  NBV 
Štvrtok ANJ  CHE   INF MAT  SJL  THD   
Piatok SJL CHE  MAT  TSV  FYZ