7. ročník

Zoznam žiakov 7. A

Tr. uč. Ing. Monika Schwarzová

 Rozvrh hodín 

1.

07:30-08:15

2.

08:20-09:05

3.

09:20-10:05

4.

10:15-11:00

5.

11:05-11:50

6.

11:55-12:40

7.

13:10-13:55

Pondelok  ANJ CHE   MAT SJL   GEG  FYZ  ETV
Utorok  OBN  ANJ  SJL RUJ  TSV  INF   
Streda  BIO  SJL  MAT CHE  TSV  THD  ETV 
Štvrtok  HUV ANJ  BIO  SJL  TSV  MAT   
Piatok  MAT VYV  SJL  DEJ  RUJ