5. ročník

Zoznam žiakov 5.A

Tr. uč: Mgr. Anna Paľková

 Rozvrh hodín 

1.

07:30-08:15

2.

08:20-09:05

3.

09:20-10:05

4.

10:15-11:00

5.

11:05-11:50

6.

11:55-12:40

7.

13:10-13:55

Pondelok  MAT SJL  BIO  ANJ  HUV     
Utorok  SJL MAT  DEJ  ANJ  TSV   ETV  
Streda  SJL  BIO GEG MAT TSV  INF  
Štvrtok  SJL MAT  VYV  VYV  TSV     
Piatok  THD GEG  SJL  MAT  ANJ  ETV