3. ročník

Zoznam žiakov  3. A

Tr. uč: Mgr. Viera Papová

Rozvrh hodín 

1.

07:30-08:15

2.

08:20-09:05

3.

09:20-10:05

4.

10:15-11:00

5.

11:05-11:50

6.

11:55-12:40

7.

13:10-13:55

Pondelok SJL  MAT  SJL  INF  TSV     
Utorok MAT  SJL  ANJ  ETV  VYV     
Streda  SJL MAT  ANJ  SJL  PVC     
Štvrtok  MAT SJL  ANJ  PDA  TSV     
Piatok  SJL MAT  HUV  VLA  TSV