2. ročník

Zoznam žiakov 2. A

Tr. uč. Mgr. Monika Kráľová

 Rozvrh hodín

 

1.

07:30-08:15

2.

08:20-09:05

3.

09:20-10:05

4.

10:15-11:00

5.

11:05-11:50

6.

11:55-12:40

7.

13:10-13:55

Pondelok  MAT SJL  TSV ETB/NAB  PVO     
Utorok SJL  MAT  VYV  VYV  SJL     
Streda MAT  SJL  TSV  SJL  HUV     
Štvrtok SJL  MAT  SJL  PVO       
Piatok SJL  TSV  MAT  SJL