Archívy

Filter 

 • Deň otvorených dverí v ZŠ Blatné Remety

                      25.februára mala naša škola otvorené dvere pre všetky deti, ktoré už čoskoro dorastú na budúcich prváčikov. Spolu s pani učiteľkami z materskej školy a rodičmi sa mohli prísť pozrieť na  bohatý progr...
 • Predprázdninová diskotéka

  Posledný školský deň pred jarnými prázdninami sme si spestrili diskotékou na našej škole. Diskotéka mala u žiakov veľký úspech, žiaci sa bezprostredne zabávali a  predvádzali svoje tanečné kreácie. Pod vedením p. uč. Vrábeľovej v...
 • Fašiangový karneval

                   V piatok 5. februára 2016 sa v kultúrnom dome konal fašiangový karneval, ktorý organizovali učitelia ZŠ Blatné Remety. Celým karnevalom nás sprevádzala p. uč. Fiľková. Počas karnevalu si žiaci  mohli  zatanco...
 • Beseda s pani spisovateľkou

          V mesiaci február sme na našej škole privítali vzácnu návštevu – pani spisovateľku Evu Gabzdilovú-Várdyovú. Do našej školy ju pozvala p. uč. Paľková. Privítala ju v triede 4. ročníka, v ktorej ju  netrpezlivo čakali...
 • Vianočné aranžovanie a zimná výzdoba tried 2015/2016

  Ani v zimnom období naši žiaci neotáľali a v rámci záujmových útvarov sa  podieľali na skrášľovaní svojich tried námetmi a prácami so zimnou tematikou a Vianoc. Na výzdobe školy sa podieľali p. uč. Vrábeľová a p. uč. Fiľko...
 • Vianočná besiedka 2015

  Posledný školský deň pred zimnými prázdninami očakávali naši žiaci  veľmi netrpezlivo.  22.12.2015 sa konala vianočná besiedka, na ktorú sa všetci veľmi tešili.  Program vytvárali triedni učitelia spolu so žiakmi niekoľko týžd...
 • Deň boja za slobodu a demokraciu

  Pri príležitosti dňa 17.11.2015 – Dňa boja za slobodu a demokraciu p. uč. Schönová zrealizovala kvíz k danej téme. Zúčastnili sa ho žiaci 8. A triedy, ktorí boli rozdelení na dva tímy (tím chlapcov a tím dievčat). Úspešnejší v...
 • Žijeme zdravo

                                                                Pani učiteľka Fiľková zrealizovala skupinovú aktivitu spojenú s ochutnávkou zdravých pokrmov určenú pre žiakov 3. – 4. ročníka. Žiaci si najprv ...
 • Rómske noviny - Romane nevipena

  Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je vydavateľom časopisu Romane nevipena – Rómske noviny. Časopis je zameraný na poskytnutie informačného servisu pre všetkých pomáhajúcich v rómskych komunitách...
 • Divadelné predstavenie PSÍČKOVO

        Žiaci našej školy sa zúčastnili dňa 27.11.2015 divadelného predstavenia s názvom PSÍČKOVO, ktoré zorganizovala zástupkyňa školy Ing. V. Tkáčová. Aktérmi zážitkového učenia a ponaučenia vyplývajúceho z príbehu bolo Čino...
 • Vedomostná súťaž ,,MÚDRA HLAVIČKA"

           Dňa 12.11.2015 sa uskutočnila vedomostná súťaž ,,MÚDRA HLAVIČKA“, ktorú pripravili p. uč. Beňková a p. uč. Fiľková pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. Súťaž bola zameraná na rozvoj vedomostí zo slovenského jazyka, m...
 • Účelové a jesenné cvičenia 2015

     V mesiaci október sa uskutočnili v našej škole účelové cvičenia pre II. stupeň a jesenné cvičenia pre I. stupeň ZŠ. Učitelia žiakom sprostredkovali rôzne témy ako napríklad zdravotná príprava, dopravná výchova, pohyb a pobyt ...
 • Čarokrásna jeseň

  Čarokrásna pani jeseň, znova nôti pestrú pieseň. Listy hýria farbami, všetky letia ku zemi. Aj v tomto školskom roku sa uskutočnila súťaž s názvom ČAROKRÁSNA JESEŇ v dňoch od 12. – 16.10.2015,ktorú pripravila p. uč. Beňkov...
 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2015/2016

  2. septmebra 2015 sa opäť otvorili brány našej školy. Pani riaditeľka Ing. Jana Križanovičová privítala všetkých žiakov a učiteľov slávnostným príhovorom. Súčasťou slávnostného otvorenia bolo aj privítanie nových prváčikov, kt...
 • Športový deň – Šport nás spája

    ZŠ Staré usporiadala 28. 8. 2015 športový deň pre učiteľov. Na tejto akcii sa stretli učitelia z okolitých škôl. Organizátori mali pripravené rôzne zábavné športové disciplíny. Nechýbal ani kotlíkový guľáš či klobása. Atmos...
 • Otvorenie školského roka 2015/2016

  2. septembra o 7:30 sa opäť otvoria brány ZŠ Blatné Remety. Tešíme sa na našich žiakov i na prváčikov, pre ktorých zazvoní školský zvonec po prvýkrát. ...
 • Certifikát kvality

  Žiaci 5.B triedy sa pod vedením svojej triednej učiteľky Mgr. Evy Križanovičovej zapojili v školskom roku 2014/2015 do programu eTwinning. Pracovali so zahraničnými školami na projekte Your name is so weird! Ich celoročná snaha sa zúročila v...
 • Oznam o trvaní letných prázdnin

  Oznam o trvaní letných prázdnin Posledný deň v škole pred prázdninami je 30. jún 2015 (utorok).  Prázdniny trvajú od 1. júla do 31. augusta 2015. Prvý deň v škole po prázdninách je 2. september 2015 (streda)....
 • Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015

  Hrejivé lúče slnka ale aj míňajúce sa dátumy v kalendári nám napoveadli, že školský rok sa blíži k svojmu ukončeniu. 30. jún bol tým dňom, kedy sa žiaci so školou nateraz rozlúčili a vydali sa na prázdniny. Všetkým hral na tvár...
 • Športový deň 2015

  V pondelok 29.6., deň pred koncom školského roka, si žiaci našej školy zašportovali. Futbaloví nadšenci z druhého stupňa si zasúťažili v zápasoch medzi jednotlivými triedami. Prvú cenu a zlatú trofej získali žiaci siedmeho ročníka,...